Uværsentralene våre

Advarsel om storm/orkan for Europa

Alle
Varsler for uvær
Værinformasjon
Europa - Advarsel om storm/orkanKartet viser en oversikt over alle varsler om storm og orkan for Europa. På den grafiske fremstillingen kan man se på hvilke steder eller hvilke områder Europa man kan forvente storm eller orkan.

Det sendes ut to forskjellige typer varsler - forhåndsvarsler og akuttvarsler. Et stormforvarsel for Europa sendes ut når man kan forvente storm Europa , men varslene kan endre seg både når det gjelder intensitet, geografisk bevegelse og/eller tidsrom. Akuttvarsler om storm deles inn i 3 nivåer (oransje, rødt, fiolett), avhengig av vindkastenes forventede styrke.

Detaljerte og pålitelige prognoser om slike tilfeller av storm eller orkan er spesielt viktig for byggebransjen, land- og skogbruk, forsikringsselskaper og organisatorer av ulike arrangementer Europa .Profesjonelle og erfarne meteorologer fra Værvarslinga tilpasser løpende prognosene manuelt, så du kan være sikker på at prognosene er helt aktuelle hele døgnet.