Uværsentralene våre

Informasjon om ekstremtemperaturer for Europa

Alle
Varsler for uvær
Værinformasjon
Europa - Informasjon om ekstremtemperaturerKartet viser en oversikt over all informasjon over ekstreme temperaturer for Europa. Den mørkegrønne fargen kjennetegner områdene der man kan vente Europa streng frost eller ekstrem varme.

De detaljerte og pålitelige prognosene for slike ekstremtemperaturer er spesielt viktig for menneskers aktuelle helse og landbruket, samt for organisatorer av ulike Europa arrangementer. Profesjonelle og erfarne meteorologer fra Værvarslinga tilpasser løpende temperaturprognosene manuelt, så du kan være sikker på at prognosene er helt aktuelle hele døgnet.