Advarsler for postnummer

Oppgi postnummer her

Uværsentralene våre

Advarsel om tordenvær for Aust-Agder

Alle
Varsler for uvær
Værinformasjon
Aust-Agder - Advarsel om tordenvær
Europe - Alle WarnungenKartet viser en oversikt over alle tordenvarslene for Aust-Agder. På den grafiske fremstillingen kan man se på hvilke steder eller på hvilke områder Aust-Agder det er fare for torden. Ofte kommer torden sammen med hagl, sterk nedbør og/eller stormkast.

Det sendes ut to forskjellige typer varsler- forhåndsvarsler og akuttvarsler. Forhåndsvarsler om torden sendes ut når det er en viss fare for torden i Aust-Agder. Akuttvarsler om torden Aust-Agder sendes ut når torden oppstår og gir informasjon om tordenværets bevegelse og når det inntreffer. Varselsnivået avhenger av farepotensial: Ved oransje varsler forventes maksimalt finkornet hagl (< 1 cm i diameter) og kun enkelte stormkast. Ved røde og fiolette advarsler øker faren for alvorlige haglskader, samt storm eller til og med orkan i kastene.

De detaljerte og pålitelige prognosene om slikt tordenvær er spesielt viktig for forsikringsselskaper, landbruk og organisatorer av ulike arrangementer i Aust-Agder . Profesjonelle og erfarne meteorologer fra Værvarslinga tilpasser løpende tordenprognosene for Aust-Agder manuelt, så du kan være sikker på at prognosene er helt aktuelle hele døgnet.